Project Zendingswerk in Cambodja

Zendingswerk in Cambodja

Elk jaar ondersteunen we als gemeente een project wat door de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) wordt uitgevoerd. Dit jaar is dat het zendingswerk in Cambodja waar sinds 2017 ds. IJsselstein met zijn vrouw en Hanneke Boer werkzaam zijn. Cambodja is ruim 4 keer zo groot als Nederland maar heeft minder inwoners; 15,7 miljoen. 96% van de bevolking heeft het boeddhisme als religie.

Het zendingswerk in Cambodja is nog pril. Veel kosten zijn gemoeid met het taalonderwijs, huur van woningen voor de zendingswerkers, visa, vergunningen en beperkt medische werkzaamheden. Dat laatste is een mooie gelegenheid om lokale mensen te spreken maar het is ook een verplichting. Iedere zendingswerker moet van overheidswege doordeweeks de samenleving dienen.

Als gemeente Den Haag-Scheveningen ondersteunen we het doen van onderzoek naar vrouwen-en kinderwerk (€ 500,-) en het medische werk (€ 2.400,-). In totaal hebben we aan ZGG toegezegd dit jaar

€ 2.900,- bij te dragen. Draagt u ook uw steentje bij?