Maatregelen rond het coronavirus

Vanwege de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, wordt de kerkdienst in minimale bezetting gehouden.
(drie ambtsdragers en een organist) Wij verzoeken u de dienst thuis via het internet te volgen.
Graag één apparaat per huishouden om overbelasting van het netwerk te voorkomen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Online kerkdiensten beluisteren. (zie ook deze pagina met extra uitzendingen)

Tijdens de uitzending kunnen de servers van Kerdienstgemist overbelast raken. Daarom aan u een dringende oproep om de diensten via deze pagina te beluisteren. Iets naar onderen scrollen en op de afbeelding van het kerkgebouw klikken. De dienst zal dan vanzelf starten.

Diensten tijdelijk op andere locatie (i.v.m. de verbouwing)

Vanaf zondag 2 februari t/m zondag 12 april…..​

Lees meer >

Welkom

Voel u welkom in onze kerk! Onze leden komen uit de hele Haagse regio van Rijswijk tot Scheveningen en van Kijkduin tot Wassenaar. Tijdens een kerkdienst komen wij als gemeente bij elkaar om te bidden, te zingen en naar de uitleg van de Bijbel te luisteren. In alles willen wij ons tot God richten. De kerkdienst begint dan ook met gebed om Gods hulp bij het samenzijn. Voor meer informatie, klik hier.