Beleidsplan

Onze gemeente is als onderdeel van ons kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten, een ANBI. In het beleidsplan 2021-2024 leest u welk beleid wij voeren met betrekking tot de besteding en verantwoording van financiële middelen zoals giften. Ook leest u over het beleid dat wij hanteren met betrekking tot vrijwilligers die omgaan met mensen in kwetsbare situaties. Van deze personen vraagt de kerkenraad (vooraf) een verklaring omtrent gedrag (VOG). Meer hierover leest u in de paragraaf Advies ten aanzien van het leidinggeven aan vrijwilligers.