Wie zijn wij?

Onze gemeente

Onze gemeente is al sinds de 19e eeuw geworteld in deze stad. De gemeente telt ongeveer 280 leden. U kunt ons vinden in de kerk aan de Oude Boomgaardstraat 43.

 

Geschiedenis

De Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen is in haar huidige vorm nog vrij jong. De gemeente is op 1 oktober 2017 ontstaan door het samengaan van de Gereformeerde Gemeente Den Haag en de Gereformeerde Gemeente Scheveningen.

De kerkdienst

Tijdens een kerkdienst komt de hele gemeente bij elkaar om te bidden, te zingen en naar de uitleg van de Bijbel te luisteren. In alles wil de gemeente zich tot God richten. De kerkdienst begint dan ook met gebed om Gods hulp bij het samenzijn. Daarna worden er samen psalmen (Bijbelse liederen) gezongen. Hierin bezingen we Gods grootheid en goedheid, en geven we uitdrukking aan gevoelens van verdriet en vreugde, van hoop en verwondering.

 

Gebouw en orgel

Klik op de knop “Lees meer” om foto’s van het gebouw en orgel te bekijken