De vrouwenvereniging bestaat uit ongeveer 25 leden. De vereniging heeft ten doel om bezig te zijn rondom Gods Woord, gelden bijeen te brengen voor de kerk en andere goede doelen en bezoekwerk te doen in de gemeente. De vereniging vergadert om de andere week op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur.

De invulling van de avonden is verschillend. Er is regelmatig een spreker, er worden Bijbelstudies gehouden en er zijn creatieve avonden. Doorgaans wordt eenmaal per jaar een verkoping gehouden.

Alle dames in de gemeente zijn hartelijk welkom op de verenigingsavonden. De avonden staan altijd aangekondigd in het Kerknieuws