Er vinden nog steeds werkzaamheden aan de Oude Boomgaardstaat plaats, het kerkplein is derhalve alleen bereikbaar via de Bakkerstraat. Graag de aanwijzingen van de koster m.b.t. het parkeren opvolgen.

Bij het verlaten van het kerkplein aan de zijde van de Bakkerstraat kunt u morgen niet (als gebruikelijk) rechtsaf slaan, u slaat daar dus links af. Dan slaat u (bij het speeltuintje) links af naar de Gedempte Sloot en vervolgens rechts af naar de Sirtemastraat. Vervolgens kunt u de wijk verlaten.

Voor meer informatie over de werkzaamheden vanuit de Gemeente Den Haag kunt u kijken op hun website, klik hier.