Studievereniging Timotheüs

Vanaf september tot juni komen we als vereniging elke maand bij elkaar op een woensdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten, van 20.00 tot 22.00 uur, bespreken we met elkaar een breed scala aan onderwerpen, meestal gecentreerd rondom een jaarthema. Zo hebben we de achterliggende jaren verschillende Bijbelstudies (Prediker, Esther) gedaan, ons verdiept in het Joods verleden van Den Haag. Het huidige seizoen behandelen we het boek dat Luther over Paulus’ brief aan de Galaten schreef. Alle leden en bezoekers (vanaf ongeveer 20 jaar) van onze kerk zijn van harte welkom om met ons mee te doen! De data en de onderwerpen van de avonden worden altijd aangekondigd in het kerknieuws en in de agenda op deze website.