Handreiking omtrent overlijden

Kader voor rouwdiensten en begrafenissen

Wanneer een weduwe of weduwnaar in de gemeente overlijdt, komt het soms voor dat de nabestaanden niet of niet meer op de hoogte zijn van de kaders die in onze gemeente worden gehanteerd bij een rouwdienst of bij een begrafenis. Het is daarom belangrijk, dat men voor de nabestaanden duidelijk maakt welke zaken men belangrijk vindt voor de begrafenis- en rouwplechtigheid. Bij de kerkenraad is daarvoor de brochure beschikbaar ‘Zo wil ik het als mijn einde daar is’. Vraagt u die gerust aan, het kan veel discussies voorkomen in een periode die veelal emotioneel geladen is.
Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om de uitgangspunten op een rij te zetten, die van toepassing zijn wanneer de familie aan de kerkenraad vraagt om de begrafenis of rouwdienst te leiden en gebruik wil maken van het kerkgebouw.
Download via deze link het document.